familjens kassabok a4
familjens kassabok a4 up1familjens kassabok a4 up2familjens kassabok a4 up3

Familjens Kassabok A4

55.00kr

Till butik - Kalenderkungens.e

Produktbeskrivning

Familjens Kassabok A4

Familjens Kassabok A4 med 64 sidor. Kolumn för dag, Text, Inkomster, Skatt, Hyra/Avgift, Räntor, Lån, Amorteringar, Bil, Kollektivresor, El, Vatten, Sophämtning, Barnomsorg, Underhåll, Försäkringar, Media, Livsmedel, Lunch ute, Hälsa, Hygien, Läkarbesök, Medicin, Kläder, Skor, Fackföreningsavgifter, Fritid, Semester, Summa, Sparande, Kvar

Familjens Kassabok A4: A4

 

 

 

 

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Familjens Kassabok A4”

Burde – tillverkare av Familjens Kassabok A4

Burde Förlag är sedan 2011 FSC® certifierade. FSC®, Forest Stewardship Council, är en oberoende, internationell medlemsorganisation. I FSC®:s principer och kriterier finns över- gripande riktlinjer för hur skogsbruket ska bedrivas som gäller generellt över hela världen. Detta ger oss en kontroll på att vårt papper är framställt av producenter som verkar för ett miljö- anpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Miljödiplom

Burde Förlag är ett miljödiplomerat företag. Modellen kommer från Göteborg och används på många håll i landet. De kommuner som tillämpar miljödiplomering bildar tillsammans ett nätverk. Systemet är kvalitetssäkrat genom att uppfylla föreningen Svensk Miljöbas gemensamma kravstandard. För att få miljödiplom ska verksamheten uppfylla vissa kriterier, och man motiverar miljöansvaret hos företaget och de anställda.

Miljöpolicy

Burde Förlags AB ska utveckla och tillverka almanackor med höga funktions-, kvalitets- och miljökrav för försäljning med god lönsamhet till företag, bok- och pappershandel samt kontorsfackhandel. Val av leverantörer, material och tillverkningsprocesser ska ske så att miljöbelastningen kontinuerligt minskar och föroreningar förebyggs.

Miljöpolicyn tillämpas på följande sätt:

1. Alla anställda ska utbildas för ett högt miljömedvetande och dagligt hänsynstagande till miljön
2. Vid val av material och processer ska gällande normer enligt berörd lagstiftning och branschnormer minst uppfyllas
3. Allas agerande ska präglas av kretsloppstänkande med betydande inslag av återvunnet material samt källsortering och återvinning av restprodukter
4. Produkter ska utformas så, att företagets ansvarstagande för miljön stöder företagets egen och kundernas miljöprofil på marknaden
5. Årliga mål och riktlinjer för tillämpningen utarbetas i samband med den årliga revisionen av företagets miljödiplomering. Miljöpolicyn skainföras och tillämpas av personalen och spridas till kunder, leverantörer och övriga affärspartners, så att miljöanpassningen kan utvecklas genom samverkan.


Hoppas du blir nöjd med ditt köp av Familjens Kassabok A4