Burde

Burde – Fantastiskt utbud av kalendrar och designade kontorsartiklar

“Burde skapar kalendrar som gör vardagen enklare och kontorsprodukter som gör jobbet elegantare.”

Burde Förlags AB

Burdes produkter designas och utvecklas med hjälp av Skandinaviska Designers kallat ”Simply Scandinavian”

Burde förlag är Skandinaviens största kalenderproducent. Företaget är etablerade i Sverige, Danmark, Finland och USA. Burde har också ett brett sortiment av designade kontorsartiklar med mång nyheter varje år. Burde är även etablerade på profilmarknaden med ett starkt sortiment av kalendrar och kontorsprodukter unika för ditt företag.

Med över 1300 artiklar i sortimentet och med en stor förnyelse varje år erbjuder vi produkter som passar alla målgrupper och vi följer nya trender varje säsong. På 8000 kvadratmeter produktions- och logistikyta med ett modernt logistiksystem upprätthålls hög leveranssäkerhet och flexibilitet. Varje år produceras över två miljoner kalendrar i huset.

Miljöengagemang

FSC Certifierad

Burde Förlag är sedan 2011 FSC® certifierade. FSC®, Forest Stewardship Council, är en oberoende, internationell medlemsorganisation. I FSC®:s principer och kriterier finns över- gripande riktlinjer för hur skogsbruket ska bedrivas som gäller generellt över hela världen. Detta ger företaget kontroll över att pappret är framställt av producenter som verkar för ett miljö- anpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Miljödiplom

Burde Förlag är mycket stolta över att vara ett miljödiplomerat företag. Modellen kommer från Göteborg och används på många håll i landet. De kommuner som tillämpar miljödiplomering bildar tillsammans ett nätverk. Systemet är kvalitetssäkrat genom att uppfylla föreningen Svensk Miljöbas gemensamma kravstandard. För att få miljödiplom ska verksamheten uppfylla vissa kriterier, och man motiverar miljöansvaret hos företaget och de anställda

Miljöpolicy

Burde Förlags AB ska utveckla och tillverka almanackor med höga funktions-, kvalitets- och miljökrav för försäljning med god lönsamhet till företag,
bok- och pappershandel samt kontorsfackhandel.  Val av leverantörer, material och tillverkningsprocesser ska ske så
att miljöbelastningen kontinuerligt minskar och föroreningar förebyggs.

Miljöpolicyn ska tillämpas på följande sätt:

1. Alla anställda ska utbildas för ett högt miljömedvetande och dagligt hänsynstagande till miljön
2. Vid val av material och processer ska gällande normer enligt berörd lagstiftning och branschnormer minst uppfyllas
3. Agerandet ska präglas av kretsloppstänkande med betydande inslag av återvunnet material samt källsortering och återvinning av restprodukter
4. Produkterna ska utformas så, att ansvarstagandet för miljön stöder Burdes och kunders miljöprofil på marknaden
5. Årliga mål och riktlinjer för tillämpningen utarbetas i samband med den årliga revisionen av vår miljödiplomering.

Miljöpolicyn ska införas och tillämpas av  personal och spridas till kunder, leverantörer och övriga affärspartners, så att samverkan kan vidareutveckla miljöanpassningen

Samhällsengagemang

Som företag vill Burde Förlags AB  gärna vara med och medverka till att göra en skillnad.

Stödjer därför bla:
Läkare utan gränser
Barncancerfonden
Världsnaturfonden
ÖIF

Kvalitetspolicy

Burde skall skapa ett förtroende hos kunder för kunnandet och vilja att tillgodose deras förväntningar och krav.
För Burde Förlags AB är kvalitet ett helhetsbegrepp, innefattande såväl vad som erbjuds  konsumenter och kunder, som hur det görs. Burde Förlags AB:s ansvar är att ge  konsumenter och kunder rätt produkt av rätt kvalitet till rätt pris vid rätt tidpunkt. Alla i Burde Förlags AB:s organisation skall ges förutsättning att ta sitt kvalitetsansvar genom utbildning och kompetensutveckling. För att kunna uppfylla denn policy, ställs även höga krav på underleverantörer och kunder. Leverans av material från såväl underleverantörer som kunder ska till innehåll och leveranstid överensstämma med uppgjorda avtal. Då kan garanteras högsta kvalitet på  produkter som helhetsbegrepp!

Historik

Det hela började 1978 med Claes Burdes säljbolag som sålde profilkalendrar enbart till företag. Esselte köpte detta säljbolag 1982, med Claes Burde som chef.
1991 slutade Claes på Esselte och bildade Burde Förlags AB. Från början arbetade åtta personer i företaget och idag är vi 34 anställda varav 12 i produktionen.
1993 träffades en överenskommelse med en italiensk leverantör och vi satsade på att sälja befintliga produkter till ett lägre pris. Det blev en tuff start.
1995-96 började vi satsa på egen design och då kom vändpunkten. Därefter har Burde sålt mer och mer av sina designade kalendrar.
1996-2006 hade Burde ett försäljningskontor i Finland.
2000 Burde etableras i USA.
2003 köptes Lyrecos kalenderföretag Datumförlaget och Burde Förlags AB är Sveriges största kalendertillverkare.
2007 startade Burde ett samarbete med Paperdreams Oy, som nu sköter försäljning och marknadsföring i Finland.
2008 danska kalenderföretaget Mayland förvärvas.
2012 vi når över 12.000.000 producerade kalendrar.
2014 släpptes Burdes första kalender app Planado.